วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมกลุ่มเกษตรกร 2555

14 มิถุนายน 2555 อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอเชียงดาว โดยมีคุณ ซิมโอน ปัญญา (เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านปศุสัตว์) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงของตนเอง เพิ่อกลุ่มจะได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ทีี่่แปลกใหม่แล้วยังทราบถึงสภาวะเคลื่อนไหวต่อธุรกิจไก่พื้นเมืองไทย สู่ระดับต่างประเทศอีกด้วย และท่านยังมากด้วยน้ำใจโดยได้มอบค่าตอบแทนในการเป็นวิทยากรที่ได้รับ ให้แก่ คุณชินรัตน์ เมืองขุนทด ประธานกลุ่มฯไว้เป็นกองทุนดำเนินการของกลุ่มฯเพิ่มเติมอีกด้วย การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 กลุ่มเกษตรกร 1 แหล่งเรียนรู้ ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2555 ทั้งนี้กลุ่มฯก็ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้า ดำเนินการ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น