วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประชุมกลุ่ม 210655

21 มิถุนายน 2555 ประธานกลุ่มฯคุณ ชินรัตน์ เมืองขุนทด ได้นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือขับเคลื่อน ทั้งด้านสมาชิก / การสำรวจข้อมูลตลาดสัตว์ปีกในพื้นที่ / มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนขึ้น สภาพการประชุมมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายอาทิเช่น การผสมอาหารสัตว์ และแผนพัฒนาในขั้นต่อไป เนื่องจากกลุ่มฯได้กำหนดเวลาการประชุมที่ 20.00 น. เพราะความสะดวกด้านเวลาทำงานของตนเอง เสร็จสิ้นการประชุมครั้งนี้ก็ราว 23.00 น. นับว่าเข้มแข็งมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น