วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

อบรมสมาขิกกลุ่ม 1 / 2554

20 กันยายน 2554 คุณชินรัตน์ เมืองขุนทด ประธานกลุ่มฯ และคณะกรรมการกลุ่มฯได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างองค์ความรู้การเลี้ยงไก่แ่ก่สมาชิกกลุ่มฯ โดยได้รับเกียรติจากท่าน วีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและบรรยายด้วยในครั้งนี้ โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาวได้ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านโรคและการป้องกันโรคสัตว์ปีกพร้อมภาคปฏิบัติ / คุณวิสวัสดิ์ ญานะโส จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายด้านแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนา / บรรยายด้านสภาวะตลาดไก่พื้นเมือง โดยคุณคมจรสันฑ์ นารายณ์ รองประธานกลุ่มฯ และการเลี้ยงและการจัดการไก่กระดูกดำ โดยคุณชินรัตน์ เมืองขุนทด ประธานกลุ่มฯ มีสมาชิกซึ่งมาจากหลายตำบลเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 30 นาย โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท นับเป็นรูปแบบใหม่ของความก้าวหน้าในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอเชียงดาว โดยจัดการอบรม ณ รัตนวรรณฟาร์ม(ไก่ดำ) 234 หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 3 / 2554

8 กัยายน 2554 ประชุมร่วมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอเชียงดาว โดยมีเนื้อหาหลักในการพัฒนากลุ่มซึ่งได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร การสร้างเสริมองค์ความรู้การเลี้ยงไก่แก่สมชิกกลุ่มฯ มี 6 หัวข้อการอบรมคือ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 2. โรคสัตว์ปีกและการป้องกันรักษา 3. แหล่งเงินทุนเลี้ยงไก่ 4. ตลาดไก่พื้นเมืองในอำเภอเชียงดาวและจังหวัดเชียงใหม่ 5. การเลี้ยงไก่กระดูกดำ 6. ภาคปฏิบัติการทำวัคซีนสัตว์ปีก จัดอบรมขึ้นในวันที่ 15 กันายน 2554 เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 30 คน ลงทะเบียนคนละ 100 บาท ณ รัตนวรรณฟาร์ม(ไก่ดำ) เริ่มแรกอาจล้มลุกคลุกคลานเนื่องไม่มีงบประมาณดำเนินการ แต่ประธานกลุ่มฯ ชินรัตน์ เมืองขุนทด ก็มากด้วยน้ำใจที่ร่วมปลุกปั้นให้เป็นรูปร่างขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อย ทั้งแรงกระตุ้นในความร่วมมือจากคณะกรรมการกลุ่มฯทุกๆคน