วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ 2 / 2554

23 สิงหาคม 2554 ประชุมร่วมคณะกรรมการกลู่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอเชียงดาว ว่าด้วยข้อบังคับ / ระเบียบกลุ่ม รวมทั้งแผนการพัฒนากลุ่มที่จะดำเนินการต่อไป ณ รัตนวรรณฟาร์ม (ไก่ดำ) 234 หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย ซึ่งกำหนดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และศึกษาอบรม ของอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณชินรัตน์ / วรรณนา เมืองขุนทด เจ้าของฟาร์มเป็นเกษตรกรเจ้าของแหล่งเรียนรู้ (053-375-030 / 08-1530-0892)