วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 3 / 2554

8 กัยายน 2554 ประชุมร่วมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอเชียงดาว โดยมีเนื้อหาหลักในการพัฒนากลุ่มซึ่งได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร การสร้างเสริมองค์ความรู้การเลี้ยงไก่แก่สมชิกกลุ่มฯ มี 6 หัวข้อการอบรมคือ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 2. โรคสัตว์ปีกและการป้องกันรักษา 3. แหล่งเงินทุนเลี้ยงไก่ 4. ตลาดไก่พื้นเมืองในอำเภอเชียงดาวและจังหวัดเชียงใหม่ 5. การเลี้ยงไก่กระดูกดำ 6. ภาคปฏิบัติการทำวัคซีนสัตว์ปีก จัดอบรมขึ้นในวันที่ 15 กันายน 2554 เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 30 คน ลงทะเบียนคนละ 100 บาท ณ รัตนวรรณฟาร์ม(ไก่ดำ) เริ่มแรกอาจล้มลุกคลุกคลานเนื่องไม่มีงบประมาณดำเนินการ แต่ประธานกลุ่มฯ ชินรัตน์ เมืองขุนทด ก็มากด้วยน้ำใจที่ร่วมปลุกปั้นให้เป็นรูปร่างขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อย ทั้งแรงกระตุ้นในความร่วมมือจากคณะกรรมการกลุ่มฯทุกๆคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น